Workshop #02
  • CONCLÒS
Sobre la memòria

Presentació

El workshop «Sobre la memòria» suposa la presentació en societat d’Èpica, una iniciativa de La Fura dels Baus que ofereix un aprenentatge multidisciplinari basat en la connexió entre art, ciència i tecnologia per trobar noves vies d’intereacció amb el públic.

Al llarg de 37 anys La Fura dels Baus no només s’ha caracteritzat per un estil, també ha desenvolupat un mètode específic. Èpica es basa en la metodologia de La Fura dels Baus a l’hora de plasmar la seva creativitat: una combinació d’experimentació, transversalitat i col·laboració.

Els workshops es presenten com un territori per a l’experimentació, el traspàs de coneixements i l’aplicació de la tecnologia en diferents àmbits, fora del seu territori habitual –les universitats i els centres d’investigació– i acostant-la a un entorn més social.

Concepte

El concepte central d’aquest workshop és la memòria. Desenvoluparem aquest concepte des de tres tipologies: Memòria Memètica, Memòria Il·lustrada i Memòria Digital.

La Memòria Memètica es refereix a la que els individus incorporen genèticament. Són el memes que podríem qualificar de inherents, són paraules bàsiques que es repeteixen en diferents cultures i que es representen de la mateixa manera: mare, fam, cel, terra, persona, mar, sol, lluna… Aquests conceptes bàsics estan arrelats en la nostra memòria més fonda.

La Memòria Il·lustrada es constitueix basant-se en tot allò que hem incorporat a la nostra memòria des de la primera representació de la nostra realitat, des de les pintures rupestres fins a la lletra impresa, a més de tots els símbols, fórmules matemàtiques, sons, imatges, etc.

La Memòria Digital té a veure amb tot el que hem atresorat a través de bits i que en fa demanar-nos: Quins criteris caldria que seguíssim en el futur per tal de conservar o eliminar els milions de terabytes que generem, personal i col·lectivament? O, dit d’una altra manera, quin serà el destí de tota aquesta memòria emmagatzemada?

Objectius pels participants

Els participants en el workshop partiran d’una investigació personal respecte a un concepte general, la Memòria, i a les seves diferents declinacions –Memètica, Il·lustrada i Digital–. Aquesta investigació personal respondrà als interessos i motivacions de cadascun dels participants.

Es tracta d’aconseguir que la investigació personal es transmeti després a la base del treball colectiu. Per aconseguir-ho oferirem recursos al total dels participants que completin la investigació personal i constitueixin una base de treball comú.

L’única premissa del procés serà la de la «millor idea», identificada des del col·lectiu. D’aquesta manera es potencia la premisa de què la pròpia no és sempre la millor idea i la necessitat d’adaptar el nostre criteri al medi en el qual es desenvolupa el procés de treball.

Mentre es desenvolupi el workshop, procurarem reunir tots els coneixements de diferents disciplines i l’experiència en diferents camps. Tota aquesta aportació es modularà per servir a l’objectiu i perquè pugui aplicar-se en una funció diferent a la qual originalment l’havia generat.

L’objectiu del workshop demanarà la creació de mons o entorns inexistents fins aquest moment i, en conseqüència, una de les primeres tasques serà trobar nous espais expositius per a les nostres idees. Es tracta de cercar un espai singular –un espai escènic– que respongui a les regles que nosaltres, col·lectivament, decidim.

De la mateixa manera, desenvoluparem una dramatúrgia que identifiqui les accions i reaccions, els conflictes i solucions, que estableixi una línia temporal i que especifiqui els moments pel diàleg, el monòleg, la interacció amb el públic i les impressions a transmetre. Aquesta dramatúrgia serà la base per exposar les nostres idees i el relat que s’ajusti a elles.

La dramatúrgia i l’espai escènic comptaran amb solucions tecnològiques, noves o ja experimentades, que ens permetran explicar allò que volem. Tot el material de base –espai, dramatúrgia i recursos tecnològics– es complementaran amb una sèrie de recursos, narratius i també escenogràfics. Música, vídeo, il·luminació… Aquests recursos reclamaran una investigació i una presa de decisions.

La suma de tot es posarà a prova i detonarà un procés de prova-error que acabarà en una nova presa de decisions. L’experimentació real, física, és indispensable per validar tot allò que s’ha discutit i seleccionat. És el pas previ a una exposició final que enfronti al públic amb el resultat del nostre treball.

L’exposició pública és indispensable en la conclusió del workshop. Tanca un esforç comú i estableix un límit imprescindible per canalitzar l’energia. La essència d’aquesta manera de fer surt del món real, on els projectes culminen d’acord amb una planificació prèvia.

En conclusió: tots els participants en el workshop participaran en el desenvolupament de principi a fi, i experimentaran la importància del treball col·lectiu com a mètode per a la creació.

Objectius pels investigadors

El workshop ofereix als investigadors l’oportunitat de realitzar el seu treball en un entorn real.

El curs i la seva metodologia encaixa amb les investigacions del camp humanístic i social –crea un entorn etològic en el qual el grup conviu i desenvolupa un treball conjunt al voltant d’una idea–, i també amb els investigadors lligats a les ciències i la tecnologia, perquè en l’essència del curs es contempla l’aplicació d’elements tecnològics concrets i reals. El workshop té un marcat caràcter multidisciplinari obert a nous desenvolupaments, a la perspectiva d’una recerca en diferents camps del coneixement. Igualment, la perspectiva del treball en equip i de la interacció entre diferents individus a l’hora de desenvolupar un treball creatiu propícia la mirada de disciplines com la psiquiatria, la psicologia o la sociologia.

Calendari d’activitats

1ª Setmana (20-25 de juny)
Presentació del curs: concepte, calendari i metodologia.
Presentació dels professors i els participants.
Prof. Pep Gatell i Nadala Fernández (Producció).

3 dies – Exercicis per a la consolidació i la compenetració del grup: desinhibició, treballs d’habilitat en l’espai per grups, per parelles, individualment; exercicis de competició, confiança, concentració, col·laboració imperativa, estratègia, improvitsació i sintonia, experiències en grup.
Prof. Pep Gatell i Carles Figols (cos, espai escènic i actitud).

2 dies – Formulació del treball tècnic i artístic, i conferències sobre la memòria.
Prof. Pep Gatell i Carles Figols.
Conferència: Margarita Navia de Roux, «Memòria? Unes passes sense Alzheimer?».

2ª Setmana (27 de juny al 3 de juliol)
Es realitzen les primeres proves sobre el treball teòric dels últims dos dies. Es graven vídeos, es posen en comú les idees i es seleccionen les millors col·lectivament. Es realitzen els primers assajos per realitzar una prova el dissabte a darrera hora (portes obertes).
Classes de realització i de tècniques de projecció de vídeo.
Prof. Sara López (gravació i realització) i Xavi Correa (tècnica de muntatge i projecció).
Classes de multimèdia – Sensors – Apps. – Interactius.
Prof. Pelayo Méndez

3ª Setmana (4-8 de juliol)
Presentació de la plataforma de comunicació interactiva en temps real basada en missatges multimèdia (àudio, vídeo, imatge, text i les seves combinacions).
Prof. Pedro Lorente (xarxes) i Fran Iglesias (App. – Dashboard – Creació).

Reflexions entorn de la primera prova: canvis i millores, treball d’investigació sobre els resultats i plantejament del treball a realitzar.
Classes de composició, so i llum.

Prof. Miquel Badosa (composició musical, altres narratives i samplers), Marc Sardà (so i espais sonors) i Jaime Llerins (un instrument narratiu, ambients i singularitat de les fonts de llum).
Assessor creatiu: Jürgen Müller.

4ª Setmana (11 al 16 de juliol)
Preparació del set, llums, so, música, tecnologia, projeccions. Es revisen i treballen els vídeos i es prepara tot el material pels assajos. Assajos. Exposició pública.
Classes sobre presentació de projectes i comunicació.
Prof. Albert Claret (web i socialmèdia) i Nu Díaz (disseny i presentacions).
Tècnics: Xavi Correa, David Hoyo i Oriol Llistar.

5ª Setmana (18 y 19 de juliol)
Dos dies de reflexió sobre el treball i el curs en general, procés i resultat. Tancament de memòries, arxius, escrits, dibuixos, maquetes, vídeos, fotografies i tot tipus de materials relacionats amb la producció.
Festa i entrega de diplomes.
Prof. Albert Mauri (memòries).

Imatges
{{title}}
Vídeos

DATES

Del 20 de juny al 16 de juliol, 2016

LLOC

Parc de les Humanitats i les Ciències Socials – Universitat de Barcelona Carrer Perú, 52 Barcelona, 0018

PREU

Gratuït

Amb la collaboració de:

INSTAGRAM #epicalab_w1