Presentació en vídeo

Què és Èpica?

Al llarg de 40 anys La Fura dels Baus ha desenvolupat un mètode en les seves creacions, més enllà de les individualitats i articulat al voltant del treball en comú i la suma de talent. Ara, a través d’Èpica, La Fura vol projectar la seva solvència creativa i l’èxit de la seva metodologia mitjançant un centre que reuneixi aprenentatge i experiència a l’hora de desenvolupar projectes creatius.

Èpica parteix d’una idea central: l’aprenentatge és el resultat de compartir coneixements i experiències. Per això es desenvoluparà a partir del treball en comú entre diferents creadors, professionals, tècnics i científics que realitzaran projectes que després seran validats per la societat a través de la seva exhibició.

que-es-epica

Vuit idees clau

metode-mans-CAT3

1. INVESTIGACIÓ
Només la investigació pot ser la clau d’un projecte d’aprenentatge. La investigació garanteix el seu caràcter dinàmic i enriquidor.

2. DIVERSITAT
El centre com a mirall del món. El món és divers, i no només en qüestions com les persones o les opinions. El món és divers pel que fa a les solucions i cal que Èpica contempli aquesta diversitat.

3. FUTUR
Un centre d’aprenentatge és sempre una manera de preparar el futur i també ha de contemplar la integració de tots aquells que han patit el «fracàs acadèmic» amb l’oferta de noves oportunitats. El futur ha de ser l’àmbit d’una societat millor.

4. REFLEXIÓ
Tot procés d’experimentació reclama una posterior reflexió. La reflexió és la manera d’enriquir el mètode i de mantenir la continuïtat de l’aprenentatge.

5. INNOVACIÓ
Entenem la innovació com el resultat d’un procés constant de creativitat aplicada als formats, els mètodes de treball, els discursos, els objectius…

6. TRANSFERÈNCIA
La clau és l’intercanvi de coneixements, d’idees, d’experiències… Potenciar la transferència és enriquir l’aprenentatge.

7. SINGULARITAT
El centre té una vocació singular i vol construir-se i mantenir-se diferent, únic.

8. ARTIFICACIÓ
D’art i fabricació. Artificació és la possibilitat d’establir un canvi d’usabilitat en les peces seriades i manufacturades. L’artificació forma part del treball d’Èpica des de la seva idea genèrica.

Objectius

– El foment del pensament solidari i creatiu en el camp de les arts escèniques, mitjançant la interacció de diferents col·lectius i la introducció d’elements científics i tecnològics nous, contribuint a la definició de la futura cultura.

– La formació de joves i de col·lectius vulnerables de la societat, fomentant les seves capacitats enfocades al segle XXI i la seva inserció social i laboral.

– El foment de l’atenció de la societat cap a les arts escèniques i la cultura.

– La creació d’un canal de transferència d’idees i coneixements entre els àmbits de la recerca i l’art, d’una banda, i els ciutadans, de l’altra.

Mètode

mano-mano-cat

Encara que la base del mètode d’Êpica se centra en l’intercanvi de coneixements a través de l’experiència, s’articula mitjançant projectes concrets, amb una durada mitjana de quatre mesos, desenvolupats sempre per ser exhibits o representats públicament.

El centre està obert a Sèniors (professionals, artistes o acadèmics), que participaran en el desenvolupament de les propostes i la supervisió dels projectes; alumnes de postgrau i doctorat, que coordinaran els diferents equips i seran el punt mitjà d’una transversalitat; i, finalment, alumnes de grau, formació professional, segona oportunitat o simplement per interès personal, que treballen experimentalment des de diverses disciplines en el desenvolupament de cada projecte.